Soodustused

Meil on lepingud Eesti Haigekassaga nii täiskasvanute hambaravihüvitise kui ka proteesihüvitise kasutamiseks.

Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab Haigekassa tasuta hambaravi.

63-aastastele ja vanematele, ravikindlustust omavatele töövõimetuspensionäridele ning vanaduspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 260 eurot hambaproteeside maksumusest.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta (õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel).